P E T E R  H A R S K A M P

Schilder 

2019

- Art Revolution Taipei 2019


- Solo-tentoonstelling 

   bij Galerie A-Quadraat in Vorden, juli - augustus

   2019.


   Klik op de foto om het interview in de Kunstkrant te

   lezen.


2020

Ondanks dat Peter vorig jaar een sabbatical heeft geno-men, doet hij dit jaar weer mee met ART Revolution Taipei. 

I.v.m. de wereldwijde pande-mie worden de gereserveer-de werken echter pas  later in het jaar naar Taiwan ge-stuurd. 

De opening van de kunst-beurs in Taipei heeft inmid-dels in augustus plaatsgevon-den en is zeer druk bezocht.Zie ook subpagina ART 2020.Ook doet een aantal bronzen mee aan de zomerbeeldentuin van Galerie A-Quadraat in Vorden.